Oazy Wakacyjne 2021

Uwzględniając aktualną sytuację w naszej Ojczyźnie, wytyczne odpowiednich władz i możliwości organizacyjne w tegoroczne wakacje Ruch Światło-Życie Diecezji Sandomierskiej planuje przeprowadzić Oazy Wakacyjne wg poniższych zasad: 1. ZASADY PRZYJMOWANIA W bieżącym roku na Oazy wakacyjne przyjmujemy uczestników w następujących grupach wiekowych: ▪ kończący 3. kl. szkoły podstawowej – Oaza Dzieci Bożych 1 st. (ODB 1)…

Oazy Modlitwy on-line

Pierwsze spotkanie on-line, które zawierało w sobie elementy Oazy Modlitwy odbyło się w dniach 23-25 października. Brała w nim udział młodzież z różnych miejscowości i parafii naszej diecezji (m. in. z Woli Rusinowskiej, Gorzyc, Dwikóz, Stalowej Woli, Ostrowca Świętokrzyskiego i Tarnobrzega). Uczestnicy i członkowie diakonii łączyli się ze sobą za pomocą komunikatorów wieczorami w piątek,…

OM dla Młodzieży, 23-25 października 2020 r.

Oaza Modlitwy jest formą krótkich rekolekcji. Poszczególne punkty programu, uwzględniając młodzieńczy zapał, entuzjazm i spontaniczność jej uczestników, mają służyć ich duchowemu rozwojowi, wzajemnej integracji oraz kształtowaniu postawy ludzkiej dojrzałości. Zapraszamy uczniów klas 7. i 8. szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich. PRZYJAZD: w piątek, w godz. 16.30 – 17.30 WYJAZD: w niedzielę, w godzinach południowych…

Zgłoszenia na Oazowe Rekolekcje Wakacyjne 2020

Nowy Formularz Oaz Wakacyjnych: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdcw8ctH93gGC…/formResponse Uwzględniając aktualną sytuację w naszej Ojczyźnie, wytyczne odpowiednich władz i możliwości organizacyjne w tegoroczne wakacje Ruch Światło – Życie diecezji sandomierskiej planuje przeprowadzenie ONŻ 0, 1, 2 i 3 stopnia wg poniższych zasad: 1. ZASADY PRZYJMOWANIA Na turnusy rekolekcyjne przyjmujemy uczestników w następujących grupach wiekowych: ▪ kończący 7. kl. szkoły…

OAZOWE REKOLEKCJE WAKACYJNE 2020 r.

FORMULARZ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEgLoCwYonzABtest38lyoxJACTHoYbLTU1Npn80RmKFY-gQ/viewform?usp=sf_link 1. ZASADY PRZYJMOWANIA W bieżącym roku na turnusy rekolekcyjne przyjmujemy uczestników w następujących grupach wiekowych: ▪ kończący III kl. szkoły podstawowej Oaza Dzieci Bożych 1 st. (ODB 1) ▪ kończący IV kl. szkoły podstawowej Oaza Dzieci Bożych 2 st. (ODB 2) ▪ kończący V kl. szkoły podstawowej Oaza Dzieci Bożych 3 st. (ODB…

Szkoła Animatora – SA i SAM = Twoja szansa na ruch w Ruchu

Alleluja! Oazowiczu – teraz to Twoja szansa na ruch w Ruchu, nie zmarnuj jej! Zachęcamy bardzo – Szkoła Animatora dla Osób po I* ONŻ, natomiast Szkoła Animatora Muzycznego od 7 klasy SP. Link do formularza zgłoszeniowego na szkoły poniżej 🙂   Zapraszamy serdecznie! 😀   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2oye7406eHs2BMayR_VE_Zve0T-wqYQcVkvQ0N0mReBvBwA/viewform?fbclid=IwAR3fseiEBJR1Qo4T2wA5iwXFnZQYf1JXaVbRIU-tO-8Gd5XhW87urTeb0Kw Daty zjazdów podane w grafice. Zapraszamy serdecznie!   Bieżące…