OAZOWE REKOLEKCJE WAKACYJNE 2020 r.

FORMULARZ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEgLoCwYonzABtest38lyoxJACTHoYbLTU1Npn80RmKFY-gQ/viewform?usp=sf_link

1. ZASADY PRZYJMOWANIA
W bieżącym roku na turnusy rekolekcyjne przyjmujemy uczestników w następujących grupach wiekowych:
▪ kończący III kl. szkoły podstawowej Oaza Dzieci Bożych 1 st. (ODB 1)
▪ kończący IV kl. szkoły podstawowej Oaza Dzieci Bożych 2 st. (ODB 2)
▪ kończący V kl. szkoły podstawowej Oaza Dzieci Bożych 3 st. (ODB 3)
▪ kończący VI kl. szkoły podstawowej Oaza Nowej Drogi 1 st. (OND 1)
▪ kończący VII kl. szkoły podstawowej Oaza Nowej Drogi 2 st. (OND 2)
▪ kończący VIII kl. szkoły podstawowej Oaza Nowej Drogi 3 st. (OND 3)
▪ kończący I kl. szkoły średniej Oaza Nowego Życia 1 st. (ONŻ 1)
▪ po przeżyciu I stopnia ONŻ Oaza Nowego Życia 2 st. (ONŻ 2)
▪ po przeżyciu II stopnia ONŻ Oaza Nowego Życia 3 st. (ONŻ 3)
▪ kończący VI – VIII kl. szkoły podst. Oaza Nowego Życia 0 st. (ONŻ 0)
▪ uczn. VII kl. SP i starsi grający na instrumentach lub śpiewający Oazowe Rekolekcje Muzyczne (OreMuz)

Nieuwzględnienie powyższych zasad może spowodować odesłanie uczestnika na inny typ oazy i do innego ośrodka, ale w tym samym czasie. Jeśli zachodzi uzasadniona konieczność, uczestnik może pojechać na stopień formacyjnie niższy. Będzie wtedy przeżywał Oazę z osobami młodszymi, według programu dostosowanego do ich wieku.

2. TERMINY:
▪ ODB 1: 29.06 – 5.07
▪ ODB 2: 5.07 – 16.07
▪ ODB 3: 6.07 – 22.07
▪ OReMuz: 21.08 – 30.08
▪ Pozostałe: turnus 1: 1.07-17.07, turnus 2: 17.07– 2.08

3. MIEJSCE I KOSZT:
▪ ODB 1 – Mędrów (w diecezji) – 380 zł
▪ ODB 2 – Olbięcin (w diecezji) – 530 zł
▪ ODB 3 – Mędrów (w diecezji) – 680 zł
▪ OND 1 t. 1 – Wisłok Wielki (Bieszczady) – 680 zł
▪ OND 2 t. 1 – Łodyna (Bieszczady) – 680 zł
▪ OND 3 t. 1 – Mchawa (Bieszczady) – 680 zł
▪ ONŻ 1 t. 1 i 2 – Olchowa (Bieszczady) – 680 zł
▪ ONŻ 2 t. 1 – Skorodne (Bieszczady) – 680 zł
▪ ONŻ 3 t. 2 – Sandomierz – 680 zł
▪ ONŻ 0 t. 2 – Olchowa (Bieszczady) – 680 zł
▪ OReMuz – Sandomierz – uczestnicy Oazy wakacyjnej: 150 zł, pozostali: 430zł

Jeśli zajdzie taka konieczność, zastrzegamy sobie możliwość zamiany ośrodka z przesunięciem uczestników bez pytania o zgodę.
Przy zapisie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł (uczestnicy ODB 1 i OReMuz – 150 zł) lub przedstawić potwierdzenie wpłaty na podane konto, które znajduje się na karcie zgłoszeń. Przy wpłacie na konto uczestnicy turnusu w Skorodnem w tytule wpisują „darowizna”, pozostali podają imię i nazwisko uczestnika, miejsce, turnus i stopień oazy. Wpisy bez zaliczek nie będą przyjmowane. Pisma o dofinansowanie do zakładów, Ośrodków Pomocy Społecznej lub Urzędów Gmin można otrzymać w Sandomierzu, po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Od każdej wpłaty za uczestnictwo w Oazie 10 zł przekazywane jest na ośrodek w Olchowie.

4. ZGŁOSZENIA
Zapisy są DWUSTOPNIOWE:
1) Najpierw uczestnik, rodzic lub kapłan zgłaszający wypełnia krótki FORMULARZ INTERNETOWY, który znajduje się na stronie www.sandomierz.oaza.pl
2) Następnie drukuje i wypełnia KARTĘ uczestnictwa i wraz z zaliczką przekazuje Moderatorom Diecezjalnym (miejsce i turnus Oazy wpisuje osoba, która przyjmuje zgłoszenie)
– w dniach OD 18 DO 31 MAJA od poniedziałku do piątku w godzinach 19.00 – 20.00,
– w biurze Oazy mieszczącym się w budynku sufraganii, ul. Katedralna 1 (wejście przez furtkę na lewo od budynku).

5. INFORMACJI dotyczących turnusów dla RODZIN udziela Para Diecezjalna Beata i Andrzej Werescy.

Zostaw komentarz

Twoj adres email nie bedzie widoczny. *