Diakonia wyzwolenia

Misją i zadaniem diakonii wyzwolenia jest propagowanie i upowszechnianie tzw. nowej kultury. Członkowie diakonii poprzez post i modlitwę podejmują dzieło wyzwalania tych, którzy wpadli w sidła różnorodnych nałogów i uzależnień. Diakonia wyzwolenia organizuje co roku diecezjalną pielgrzymkę KWC do Sanktuarium św. Józefa w Nisku, przygotowuje materiały na wakacyjne turnusy oazowe. Spotkania formacyjne odbywają się ok. 4 razy w roku. W diakonii posługuje młodzież oazowa oraz członkowie Domowego Kościoła.

Moderator diakonii – ks. Konrad Fedorowski

osoba odpowiedzialna – Maria Rzeszut