Oazy Wakacyjne 2021

Uwzględniając aktualną sytuację w naszej Ojczyźnie, wytyczne odpowiednich władz i możliwości organizacyjne w tegoroczne wakacje Ruch Światło-Życie Diecezji Sandomierskiej planuje przeprowadzić Oazy Wakacyjne wg poniższych zasad:

1. ZASADY PRZYJMOWANIA

W bieżącym roku na Oazy wakacyjne przyjmujemy uczestników w następujących grupach wiekowych:

▪ kończący 3. kl. szkoły podstawowej – Oaza Dzieci Bożych 1 st. (ODB 1)

▪ kończący 4. kl. szkoły podstawowej – Oaza Dzieci Bożych 2 st. (ODB 2)

▪ kończący 5. kl. szkoły podstawowej – Oaza Dzieci Bożych 3 st. (ODB 3)

▪ kończący 6. kl. szkoły podstawowej – Oaza Nowej Drogi 1 st. (OND 1)

▪ kończący 7. kl. szkoły podstawowej – Oaza Nowej Drogi 2 st. (OND 2)

lub Oaza Nowego Życia 0 st. (ONŻ 0)

▪ kończący 8. kl. szkoły podstawowej – Oaza Nowej Drogi 3 st. (OND 3)

lub Oaza Nowego Życia 0 st. (ONŻ 0)

▪ kończący 1 kl. szkoły średniej – Oaza Nowego Życia 1 st. (ONŻ 1)

▪ po przeżyciu I stopnia ONŻ – Oaza Nowego Życia 2 st. (ONŻ 2)

▪ po przeżyciu II stopnia ONŻ – Oaza Nowego Życia 3 st. (ONŻ 3)

Nieuwzględnienie powyższych zasad może spowodować odesłanie uczestnika na inny typ Oazy i do innego ośrodka. Jeśli zachodzi uzasadniona konieczność, uczestnik może pojechać na stopień formacyjnie niższy. Będzie wtedy przeżywał Oazę z osobami młodszymi, według programu dostosowanego do ich wieku.

Ze względu na okoliczności ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo mają uczestnicy należący do diecezji sandomierskiej).

2. WIEK, MIEJSCE, TERMINY I KOSZT:

wiek:       Oaza:       MIEJSCE:                        TERMIN:          KOSZT:

3. kl.       ODB 1       Mędrów (k. Rakowa)         26.06  – 2.07   500 zł

4. kl.       ODB 2       Olbięcin                                3.07 – 14.07   650 zł

5. kl.       ODB 3       Mędrów (k. Rakowa)         3.07  – 19.07   800 zł

6. kl.       OND 1       Olbięcin                                20.07 – 5.08   800 zł

7. kl.       OND 2       Wisłok Wielki                        3.07 – 19.07    850 zł

lub ONŻ 0       Olchowa                               20.07 – 5.08    850 zł

8. kl.            OND 3       Mchawa                               3.07 – 19.07    850 zł

lub ONŻ 0       Olchowa                        20.07 – 5.08      850 zł

1. kl. Szk. Śr.     ONŻ 1 Olchowa                       3.07 – 19.07      850 zł

lub ONŻ 1 Rudenka                       20.07 – 5.08      850 zł

po ONŻ 1     ONŻ 2 Mchawa                       20.07 – 5.08      850 zł

po ONŻ 2     ONŻ 3 Sandomierz                       20.07 – 5.08      850 zł

Jeżeli zajdzie taka konieczność, zastrzegamy sobie możliwość zamiany ośrodka, informując o tym wcześniej uczestników.

Przy zapisie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł lub przedstawić potwierdzenie wpłaty na podane konto, które znajduje się na karcie zgłoszeń (przy wpłacie na konto w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko uczestnika, stopień Oazy i miejsce – wpłaty na konto prosimy dokonywać od dnia 31.05.2021.).

Pisma o dofinansowanie do zakładów, Ośrodków Pomocy Społecznej lub Urzędów Gmin można otrzymać w Sandomierzu, po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Od każdej wpłaty za uczestnictwo w Oazie 10 zł przekazywane jest na ośrodek w Olchowie.

Dojazd do Oaz na terenie diecezji (Mędrów, Olbięcin, Sandomierz) odbywa się indywidulanie. Do Ośrodków w Bieszczadach (Wisłok Wielki, Mchawa, Olchowa, Rudenka) organizujemy wspólny dojazd autokarowy. Wyjazd w dniu rozpoczęcia Oazy z Sandomierza z parkingu autokarowego pod Spichlerzem o godz. 9:00 (kolejne przystanki: Stalowa Wola – parking przy par. konkatedralnej Matki Bożej Królowej Polski, Nisko – przy par. Jana Chrzciciela na Warchołach, Jeżowe – stacja Orlen, Sokołów Małopolski – zajezdnia autobusowa)

3. ZGŁOSZENIA

Zapisy są DWUSTOPNIOWE:

1) Najpierw uczestnik, rodzic lub kapłan zgłaszający wypełnia FORMULARZ INTERNETOWY.

2) Następnie drukuje i wypełnia KARTĘ uczestnictwa i wraz z zaliczką przekazuje Moderatorom Diecezjalnym (miejsce i turnus Oazy wpisuje osoba, która przyjmuje zgłoszenie) – od 31 maja do 12 czerwca (od poniedziałku do soboty),- w biurze Oazy mieszczącym się w budynku sufraganii, ul. Katedralna 1 (wejście przez furtkę na lewo od budynku).

4. KONTAKT

ks. Krzysztof Kwiatkowski (518 172 713)

ks. Grzegorz Wasąg (691 431 332)

p. Edyta Janusz (606 238 769 – po 19:00)

informacje o Oazach Rodzin: Para Diec. Domowego Kościoła Beata i Andrzej Werescy (600 167 404)

Zostaw komentarz

Twoj adres email nie bedzie widoczny. *