Diakonia liturgiczna

Diakonia Liturgiczna podejmuje posługę w czasie liturgicznych zgromadzeń Ruchu naszej diecezji. Spotkania odbywają się średnio co dwa miesiące. Służą one pogłębieniu rozumienia liturgii, by zarówno owocniej w niej uczestniczyć jak i pomagać w tym innym poprzez podejmowanie różnorakich posług liturgicznych.

Moderator: ks. Krzysztof Kwiatkowski krzy.kwiatkowski@wp.pl

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Smolarek ksmolarkowa@gmail.com4