Diakonia ewangelizacji

Diakonia ewangelizacji diecezji sandomierskiej to ludzie, którzy spotkali w swoim życiu Jezusa i chcą o Nim mówić innym. Wspólnie modlimy się i formujemy, aby móc dzielić się doświadczeniem ewangelizacyjnym. Do Diakonii należą uczniowie, studenci, osoby pracujące oraz pary Domowego Kościoła. Pomimo tego, że członkowie naszej diakonii na co dzień mieszkają w różnych częściach Polski, tworzymy wspólnotę. Mamy jeden dzień w miesiącu, w którym jednoczymy się w modlitwie ofiarując Eucharystię w intencji Diakonii. Spotkania Diakonii odbywają się raz na miesiąc w różnych miejscach. Mają charakter modlitewny, formacyjny, organizacyjny oraz integracyjny. Włączamy się w życie wspólnoty na terenie filii lubelskiej przez udział w Dniach Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, a reprezentacja diakonii bierze udział w spotkaniach ogólnopolskich – Oazie Jedności Diakonii Ewangelizacji, Kongregacji Odpowiedzialnych czy Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Jedności. W naszej diecezji prowadzimy Oazy Nowego Życia 1 stopnia, Ewangelizacyjne Oazy Modlitwy, Oazy Modlitwy po 1 stopniu ONŻ, rekolekcje ewangelizacyjne, formację 10 Kroków ku chrześcijańskiej dojrzałości, warsztaty dla kandydatów na animatorów, pomagamy w organizacji wydarzeń ewangelizacyjnych. Przygotowujemy także pomoce służące do ewangelizacji w parafiach i w czasie turnusów wakacyjnych – konspekty spotkań czy nagrania pantomim. Posługiwać w Diakonii ewangelizacji można poprzez: modlitwę, świadectwo, podejmowanie wszelkich inicjatyw, organizację spotkań i rekolekcji, śpiew, pantomimę, troskę o stronę techniczną działalności Diakonii (np. prowadzenie strony internetowej). Jeśli chcesz formować siebie, zadbać o swoją relację z Jezusem i służyć to zapraszamy!

Moderator Diakonii ewangelizacji: Ks. Adam Stachowicz, adres e-mail: stachowicz@niedziela.pl

Osoba Odpowiedzialna: Anna Sroka, adres e-mail: aniasroka3@wp.pl