Diakonia muzyczna

Diakonia Muzyczna skupia grono animatorów, którzy przez muzykę: śpiew oraz grę, głównie na gitarze chcą pogłębiać wiarę swoją i innych. Nasza Diakonia jak najbardziej pragnie odpowiedzieć na wezwanie Pana, który naucza o tym, że należy rozwijać swoje talenty, dzielić się nimi i przez nie służyć innym. Przygotowaniem do posługi w Diakonii jest dwuletnia Szkoła Animatora Muzycznego, chociaż uczestniczyć w niej mogą również osoby spoza oazy. SAM przygotowuje do zwyczajnej posługi muzycznej w parafii. Do posługi w Ruchu Światło-Życie, szczególnie w czasie rekolekcji wakacyjnych, przygotowuje KAMuzO – czyli Kurs Animatora Muzycznego Oazy. Diakonia działa przede wszystkim na oazach wakacyjnych, szkołach animatora, oazach modlitwy, dbając o muzyczną stronę Mszy Świętych, nabożeństw i innych spotkań. Poszczególni Animatorzy dbają również o muzykę liturgiczną w swoich parafiach. Animatorzy biorą udział także w innych muzycznych inicjatywach i warsztatach wakacyjnych i kolędowych w naszej diecezji. Jeśli pragniesz odnaleźć Boga w muzyce, śpiewasz i grasz na gitarze, chcesz rozwijać swoje talenty i dzielić się nimi z innymi – nasza Diakonia jest właśnie dla Ciebie!

Moderator: ks. Łukasz Szewczyk

Animatorka odpowiedzialna: Karolina Trębacz karolina.trebacz@interia.pl