Diakonia życia

Diakonia, w której posługujemy to Diakonia Życia. Bronimy życia danego nam od Pana Boga, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Chcemy pokazywać jego piękno. Modlimy się za dzieci nienarodzone, biorąc udział w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 25 dnia każdego miesiąca staramy się uczestniczyć w Eucharystii w intencjach diakonii. Spotykamy się podczas Formacyjnych Spotkań Animatorów.

Moderator:  ks. Piotr Wilk, tel. 782967932, mail – piotr1705@op.pl