Zgłoszenia na Oazowe Rekolekcje Wakacyjne 2020

Uwzględniając aktualną sytuację w naszej Ojczyźnie, wytyczne odpowiednich władz i możliwości organizacyjne w tegoroczne wakacje Ruch Światło – Życie diecezji sandomierskiej planuje przeprowadzenie ONŻ 0, 1, 2 i 3 stopnia wg poniższych zasad:

1. ZASADY PRZYJMOWANIA
Na turnusy rekolekcyjne przyjmujemy uczestników w następujących grupach wiekowych:
▪ kończący 7. kl. szkoły podstawowej Oaza Nowego Życia 0 st. (ONŻ 0)
▪ kończący 8. kl. szkoły podstawowej Oaza Nowego Życia 0 st. (ONŻ 0)
▪ kończący 1. kl. szkoły średniej Oaza Nowego Życia 1 st. (ONŻ 1)
▪ po przeżyciu I stopnia ONŻ Oaza Nowego Życia 2 st. (ONŻ 2)
▪ po przeżyciu II stopnia ONŻ Oaza Nowego Życia 3 st. (ONŻ 3)

Nieuwzględnienie powyższych zasad może spowodować odesłanie uczestnika na inny typ oazy i do innego ośrodka, ale w tym samym czasie bądź anulowanie zgłoszenia. Jeśli zachodzi uzasadniona konieczność, uczestnik może pojechać na stopień formacyjnie niższy. Będzie wtedy przeżywał Oazę z osobami młodszymi, według programu dostosowanego do ich wieku.

2. TERMIN:
▪ 1. turnus: ONŻ 0 29.06 – 15.07
▪ 2. turnus: ONŻ 1, 2, 3 16.07 – 1.08

3. MIEJSCE I KOSZT:
▪ ONŻ 0 – Olchowa (Bieszczady) – 700 zł
▪ ONŻ 1 – Olchowa (Bieszczady) – 700 zł
▪ ONŻ 2 – Rudenka (Bieszczady) – 700 zł
▪ ONŻ 3 – Sandomierz – 700 zł

Jeśli zajdzie taka konieczność, zastrzegamy sobie możliwość zamiany ośrodka z przesunięciem uczestników bez pytania o zgodę.
Przy zapisie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł lub przedstawić potwierdzenie wpłaty na podane konto, które znajduje się na karcie zgłoszeń. Przy wpłacie na konto należy w tytule wyszczególnić imię i nazwisko uczestnika, miejsce i stopień oazy. Wpisy bez zaliczek nie będą przyjmowane. Pisma o dofinansowanie do zakładów, Ośrodków Pomocy Społecznej lub Urzędów Gmin można otrzymać w Sandomierzu, po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Od każdej wpłaty za uczestnictwo w Oazie 10 zł przekazywane jest na ośrodek w Olchowie.

4. ZGŁOSZENIA
Zapisy są DWUSTOPNIOWE:
1) Najpierw uczestnik, rodzic lub kapłan zgłaszający wypełnia niniejszy FORMULARZ INTERNETOWY
2) Następnie drukuje i wypełnia KARTĘ uczestnictwa i wraz z zaliczką przekazuje Moderatorom Diecezjalnym (miejsce i turnus Oazy wpisuje osoba, która przyjmuje zgłoszenie)
– w dniach OD 15 DO 19 czerwca (pon – pt) w godzinach 19.00 – 20.00,
– w biurze Oazy mieszczącym się w budynku sufraganii, ul. Katedralna 1 (wejście przez furtkę na lewo od budynku).

Ze względu na okoliczności ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo mają uczestnicy należący do diecezji sandomierskiej).

5. KONTAKT:
ks. Krzysztof Kwiatkowski – 518 172 713
p. Maria Gorycka (po godz. 17.00) 606 238 769

Zostaw komentarz

Twoj adres email nie bedzie widoczny. *