Oazy wakacyjne 2023

Uwzględniając aktualną sytuację w naszej Ojczyźnie, wytyczne odpowiednich władz i możliwości organizacyjne Ruch Światło-Życie Diecezji Sandomierskiej planuje przeprowadzić tegoroczne Oazy Wakacyjne wg poniższych zasad:

1. ZASADY PRZYJMOWANIA
W bieżącym roku na Oazy wakacyjne przyjmujemy uczestników w następujących grupach wiekowych:
▪ kończący 4. kl. szkoły podstawowej  Oaza Dzieci Bożych  (ODB)
▪ kończący 5. kl. szkoły podstawowej Oaza Dzieci Bożych  (ODB)
▪ kończący 6. kl. szkoły podstawowej  Oaza Nowej Drogi 1 st.  (OND 1)
▪ kończący 7. kl. szkoły podstawowej Oaza Nowego Życia 0 st. (ONŻ 0)
▪ kończący 8. kl. szkoły podstawowej Oaza Nowej Drogi 3 st.  (OND 3)
lub Oaza Nowego Życia 0 st. (ONŻ 0)
▪ kończący 1 kl. szkoły średniej Oaza Nowego Życia 1 st. (ONŻ 1)
▪ po przeżyciu I st. ONŻ i formacji w ciągu roku  Oaza Nowego Życia 2 st.  (ONŻ 2)
▪ po przeżyciu II st. ONŻ i formacji w ciągu roku Oaza Nowego Życia 3 st.  (ONŻ 3)

Nieuwzględnienie powyższych zasad może spowodować odesłanie uczestnika na inny typ Oazy i do innego ośrodka.

Jeśli zachodzi uzasadniona konieczność, uczestnik może pojechać na stopień formacyjnie niższy. Będzie wtedy przeżywał Oazę z osobami młodszymi, według programu dostosowanego do ich wieku.

Ze względu na okoliczności ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo mają uczestnicy należący do diecezji sandomierskiej).

2.WIEK:  OAZA:  MIEJSCE:   TERMIN:      KOSZT:

4. kl.:     ODB       Mędrów     1.07 – 12.07    1050zł

5. kl.:     ODB       Mędrów     1.07 – 12.07   1050zł

6. kl.:     OND 1  Wisłok Wlk.  30.06 – 16.07   1350zł

7. kl.:     ONŻ 0     Olchowa   16.07 – 1.08     1350zł

8. kl.:     OND 3    Mchawa    30.06 – 16.07   1350zł
lub ONŻ 0   Olchowa    16.07 – 1.08     1350zł

1. kl. szk. śr. ONŻ 1  Olchowa 30.06 – 16.07  1350zł

po ONŻ 1 i formacji w ciągu roku:
ONŻ 2    Rudenka    30.06 – 16.07    1350zł

po ONŻ 2 i formacji w ciągu roku:
ONŻ 3   Sandomierz 16.07 – 1.08  1350zł

Jeżeli zajdzie taka konieczność, zastrzegamy sobie możliwość zamiany ośrodka z przesunięciem  uczestników bez pytania o zgodę.

Przy zapisie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 600 zł lub przedstawić potwierdzenie wpłaty na podane konto, które znajduje się na karcie zgłoszeń (przy wpłacie na konto w tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, stopień Oazy i miejsce – wpłaty na konto prosimy dokonywać od dnia 1.05.2023.)
Pisma o dofinansowanie do zakładów, Ośrodków Pomocy Społecznej lub Urzędów Gmin można otrzymać w Sandomierzu, po uprzednim telefonicznym umówieniu się.
Dojazd do Oaz na terenie diecezji (Mędrów, Sandomierz) odbywa się we własnym zakresie.
Do Ośrodków w Bieszczadach (Wisłok Wielki, Mchawa, Olchowa, Rudenka) organizujemy wspólny transport  autokarowy. Wyjazd w dniu rozpoczęcia Oazy z Sandomierza z parkingu autokarowego pod Spichlerzem o godz. 9:00 (kolejne przystanki: Stalowa Wola – parking przy par. konkatedralnej Matki Bożej Królowej Polski, Nisko – przy par. Jana Chrzciciela na Warchołach, Jeżowe – stacja Orlen, Sokołów Małopolski – zajezdnia autobusowa). Powrót do Sandomierza – w dniu zakończenia Oazy.3. ZGŁOSZENIA
Zapisy są DWUSTOPNIOWE:
1) Najpierw uczestnik, rodzic lub kapłan zgłaszający wypełnia FORMULARZ INTERNETOWY.
2) Następnie drukuje i wypełnia KARTĘ uczestnictwa i wraz z zaliczką przekazuje Moderatorom Diecezjalnym (miejsce i turnus Oazy wpisuje osoba, która przyjmuje zgłoszenie)
– w sobotę 20 maja lub 27 maja, w godzinach 14.00-18.00,
– w biurze Oazy mieszczącym się w budynku sufraganii, ul. Katedralna 1 (wejście przez furtkę na lewo od budynku).

4. KONTAKT
ks. Krzysztof Kwiatkowski (518 172 713)
Edyta Janusz (531 554 879 – po 19:00)

Zostaw komentarz

Twoj adres email nie bedzie widoczny. *