Oazy wakacyjne 2022

Uwzględniając aktualną sytuację w naszej Ojczyźnie, wytyczne odpowiednich władz i możliwości organizacyjne w tegoroczne wakacje Ruch Światło-Życie Diecezji Sandomierskiej planuje przeprowadzić Oazy Wakacyjne wg poniższych zasad:

1. ZASADY PRZYJMOWANIA
W bieżącym roku na Oazy wakacyjne przyjmujemy uczestników w następujących grupach wiekowych:
▪ kończący 4. kl. szkoły podstawowej Oaza Dzieci Bożych 2 st. (ODB 2)
▪ kończący 5. kl. szkoły podstawowej Oaza Dzieci Bożych 3 st. (ODB 3)
▪ kończący 6. kl. szkoły podstawowej Oaza Nowej Drogi 1 st. (OND 1)
▪ kończący 7. kl. szkoły podstawowej Oaza Nowej Drogi 2 st. (OND 2) lub Oaza Nowego Życia 0 st. (ONŻ 0)
▪ kończący 8. kl. szkoły podstawowej Oaza Nowej Drogi 3 st. (OND 3) lub Oaza Nowego Życia 0 st. (ONŻ 0)
▪ kończący 1 kl. szkoły średniej Oaza Nowego Życia 1 st. (ONŻ 1)
▪ po przeżyciu I stopnia ONŻ i formacji w ciągu roku Oaza Nowego Życia 2 st. (ONŻ 2)
▪ po przeżyciu II stopnia ONŻ i formacji w ciągu roku Oaza Nowego Życia 3 st. (ONŻ 3)

Nieuwzględnienie powyższych zasad może spowodować odesłanie uczestnika na inny typ Oazy i do innego ośrodka. Jeśli zachodzi uzasadniona konieczność, uczestnik może pojechać na stopień formacyjnie niższy. Będzie wtedy przeżywał Oazę z osobami młodszymi, według programu dostosowanego do ich wieku.

Ze względu na okoliczności ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo mają uczestnicy należący do diecezji sandomierskiej).

2.WIEK:  OAZA:  MIEJSCE:   TERMIN:      KOSZT:
4. kl.:     ODB 2    Olbięcin    1.07 – 12.07    950zł
5. kl.:     ODB 3    Mędrów     1.07 – 17.07   1150zł
6. kl.:     OND 1    Olbięcin   13.07 – 29.07   1150zł
7. kl.:     OND 2  Wisłok Wlk. 2.07 – 18.07   1150zł lub ONŻ 0   Olchowa   18.07 – 3.08     1150zł
8. kl.:     OND 3    Mchawa    2.07 – 18.07    1150zł lub ONŻ 0   Olchowa    18.07 – 3.08    1150zł
1. kl. szk. śr. ONŻ 1  Olchowa 2.07 – 18.07  1150zł
po ONŻ 1 i formacji w ciągu roku:                ONŻ 2    Rudenka    18.07 – 3.08    1150zł
po ONŻ 2 i formacji w ciągu roku:                ONŻ 3   Sandomierz 18.07 – 3.08  1150zł

Jeżeli zajdzie taka konieczność, zastrzegamy sobie możliwość zamiany ośrodka z przesunięciem  uczestników bez pytania o zgodę.

Przy zapisie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł lub przedstawić potwierdzenie wpłaty na podane konto, które znajduje się na karcie zgłoszeń (przy wpłacie na konto w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko uczestnika, stopień Oazy i miejsce – wpłaty na konto prosimy dokonywać od dnia 1.05.2022.)
Pisma o dofinansowanie do zakładów, Ośrodków Pomocy Społecznej lub Urzędów Gmin można otrzymać w Sandomierzu, po uprzednim telefonicznym umówieniu się.
Dojazd do Oaz na terenie diecezji (Mędrów, Olbięcin, Sandomierz) odbywa się indywidulanie.
Do Ośrodków w Bieszczadach (Wisłok Wielki, Mchawa, Olchowa, Rudenka) organizujemy wspólny dojazd autokarowy. Wyjazd w dniu rozpoczęcia Oazy z Sandomierza z parkingu autokarowego pod Spichlerzem o godz. 9:00 (kolejne przystanki: Stalowa Wola – parking przy par. konkatedralnej Matki Bożej Królowej Polski, Nisko – przy par. Jana Chrzciciela na Warchołach, Jeżowe – stacja Orlen, Sokołów Małopolski – zajezdnia autobusowa)

3. ZGŁOSZENIA
Zapisy są DWUSTOPNIOWE:
1) Najpierw uczestnik, rodzic lub kapłan zgłaszający wypełnia FORMULARZ INTERNETOWY.
2) Następnie drukuje i wypełnia KARTĘ uczestnictwa i wraz z zaliczką przekazuje Moderatorom Diecezjalnym (miejsce i turnus Oazy wpisuje osoba, która przyjmuje zgłoszenie)
– w sobotę 14 maja lub 21 maja, w godzinach 10.00-18.00,
– w biurze Oazy mieszczącym się w budynku sufraganii, ul. Katedralna 1 (wejście przez furtkę na lewo od budynku).

4. KONTAKT
ks. Krzysztof Kwiatkowski (518 172 713)
ks. Grzegorz Wasąg (691 431 332)
Edyta Janusz (606 238 769 – po 19:00)

Zostaw komentarz

Twoj adres email nie bedzie widoczny. *