Formacyjne Spotkanie Animatorów

27 grudnia 2017 roku w Sandomierzu odbyło się Formacyjne Spotkanie Animatorów. Spotkanie to rozpoczęliśmy wspólnym przywitaniem i rozmowami przy kawie i ciastach. Potem wspólnie pomodliliśmy się modlitwą brewiarzową, łącząc się z całym Kościołem. Następnie Moderator Diecezjalny: Ksiądz Krzysztof Kwiatkowski omówił ogólnopolskie spotkanie ORDJ, w którym część z naszych animatorów uczestniczyła w tym roku. Ksiądz Krzysztof mówił nam również w jaki sposób zachęcać młodych ludzi do trwania w Kościele. Po krótkim wstępie, podzielił nas na grupy, w których mieliśmy omówić sposoby jak można dotrzeć do Młodych z Ewangelią. Niektóre z grup zastanawiały się również nad działalnością i rozwojem wspólnot w naszej diecezji, działalnością poszczególnych diakonii Ruchu oraz oazami wakacyjnymi. Po spotkaniach z ludźmi, nadszedł czas spotkania z Panem w Słowie Bożym, podczas którego rozważaliśmy Ewangelię z dnia, w której to święty Jan wraz ze świętym Piotrem docierają do pustego grobu Pana Jezusa. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, gdzie wsłuchaliśmy się w Słowo Boże i przyjęliśmy Pana Jezusa do naszych serc. Podczas Mszy Świętej ksiądz Krzysztof wygłosił do nas homilię, podczas której zachęcał nas do dzielenia się swoim świadectwem z innymi ludźmi. Mówił, żebyśmy chcieli stawać się święci na wzór świętego Jana, który dojrzewał i wzmacniał swoją świętość. Po uczcie duchowej, udaliśmy się na pyszny obiad. Na koniec spotkania wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia.

Zostaw komentarz

Twoj adres email nie bedzie widoczny. *