Oazy Wakacyjne

Zapraszamy dzieci i młodzież do zgłaszania się na Oazy wakacyjne. Oaza Wakacyjna to 10- lub 15-dniowy wyjazd na rekolekcje organizowany przez Ruch Światło-Życie, mający na celu pogłębienie wiary poprzez formację w małych grupach, codzienną Eucharystię, modlitwę, rozważanie Pisma Świętego oraz służbę dla wspólnoty. Program oazy również przewiduje pewną część czasu przeznaczoną na rozrywkę, sport, jednak zasadniczym celem jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacja biblijno-liturgiczna

Ruch Światło-Życie Diecezji Sandomierskiej planuje przeprowadzić tegoroczne Oazy Wakacyjne wg poniższych zasad:

ZASADY PRZYJMOWANIA

W bieżącym roku na Oazy wakacyjne przyjmujemy uczestników w następujących grupach wiekowych:

▪ kończący 4. kl. szkoły podstawowej  Oaza Dzieci Bożych  (ODB)
▪ kończący 5. kl. szkoły podstawowej Oaza Dzieci Bożych  (ODB)
▪ kończący 6. kl. szkoły podstawowej  Oaza Nowej Drogi 1 st.  (OND 1)
▪ kończący 7. kl. szkoły podstawowej Oaza Nowej Drogi 2 st. (OND2)
lub Oaza Nowego Życia 0 st. (ONŻ 0)
▪ kończący 8. kl. szkoły podstawowej Oaza Nowej Drogi 3 st.  (OND 3)
lub Oaza Nowego Życia 0 st. (ONŻ 0)
▪ kończący 1 kl. szkoły średniej Oaza Nowego Życia 1 st. (ONŻ 1)
▪ po przeżyciu I st. ONŻ i formacji w ciągu roku  Oaza Nowego Życia 2 st.  (ONŻ 2)
▪ po przeżyciu II st. ONŻ i formacji w ciągu roku Oaza Nowego Życia 3 st.  (ONŻ 3)

Nieuwzględnienie powyższych zasad może spowodować odesłanie uczestnika na inny typ Oazy i do innego ośrodka.

Jeśli zachodzi uzasadniona konieczność, uczestnik może pojechać na stopień formacyjnie niższy. Będzie wtedy przeżywał Oazę z osobami młodszymi, według programu dostosowanego do ich wieku.

Ze względu na okoliczności ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo mają uczestnicy należący do diecezji sandomierskiej).

WIEK: OAZA:  MIEJSCE: TERMIN: KOSZT:

kl.: ODB               Mędrów      24.06 – 5.07      1100zł
kl.: ODB               Mędrów      24.06 – 5.07      1100zł
kl.: OND 1            Olbięcin     24.06 – 5.07     1100zł
kl.: OND 2            Mchawa      1.07 – 17.08      1400zł
lub  ONŻ 0          Olchowa      17.07 – 2.08      1400zł
kl.: OND 3            Wisłok Wlk.  1.07 – 17.07    1400zł
lub ONŻ 0             Olchowa      17.07 – 2.08    1400zł
kl. szk. śr. ONŻ 1    Olchowa     1.07 – 17.07      1400zł
po ONŻ 1 i formacji w ciągu roku:
ONŻ 2             Rudenka         17.07 – 2.08    1400zł
po ONŻ 2 i formacji w ciągu roku:
ONŻ 3             Sandomierz    18.07 – 3.08    1400zł

Jeżeli zajdzie taka konieczność, zastrzegamy sobie możliwość zamiany ośrodka z przesunięciem uczestników bez pytania o zgodę.

Przy zapisie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 600 zł lub przedstawić potwierdzenie wpłaty na podane konto, które znajduje się na karcie zgłoszeń (przy wpłacie na konto w tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, stopień Oazy i miejsce – wpłaty na konto prosimy dokonywać od dnia 1.05.2024.)

Pisma o dofinansowanie do zakładów, Ośrodków Pomocy Społecznej lub Urzędów Gmin można otrzymać w Sandomierzu, po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Dojazd do Oaz na terenie diecezji (Mędrów, Olbięcin, Sandomierz) odbywa się we własnym zakresie.

Do Ośrodków w Bieszczadach (Wisłok Wielki, Mchawa, Olchowa, Rudenka) organizujemy wspólny transport Wyjazd w dniu rozpoczęcia Oazy z Sandomierza z parkingu autokarowego pod Spichlerzem o godz. 9:00 (kolejne przystanki: Stalowa Wola – parking przy par. konkatedralnej Matki Bożej Królowej Polski, Nisko – przy par. Jana Chrzciciela na Warchołach, Jeżowe – stacja Orlen, Sokołów Małopolski – zajezdnia autobusowa). Powrót do Sandomierza – w dniu zakończenia Oazy.

 ZGŁOSZENIA

Zapisy są DWUSTOPNIOWE:

1) Najpierw uczestnik, rodzic lub kapłan zgłaszający wypełnia FORMULARZ INTERNETOWY.

2) Następnie drukuje i wypełnia KARTĘ uczestnictwa i wraz z zaliczką przekazuje Moderatorom Diecezjalnym (miejsce i turnus Oazy wpisuje osoba, która przyjmuje zgłoszenie)

– w sobotę 18 maja lub 25 maja, w godzinach 14.00-18.00,
– w biurze Oazy mieszczącym się w budynku sufraganii, ul. Katedralna 1 (wejście przez furtkę na lewo od budynku).

KONTAKT
Krzysztof Kozieł (781 804 788)
Aleksander Zdun (727 636 216)
Małgorzata Łabuz (697 088 614)

Zostaw komentarz

Twoj adres email nie bedzie widoczny. *